Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK594
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Radovesice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceRadovesiceRadovesice u Libochovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2010 13:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO Jesenice u Prahy, a.s., Hodkovice čp. 2, 252 41 Dolní Břežany
IČ oznamovatele: 46356657
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: ULK594_oznameni.pdf (5157 kB) - 10.11.2009 07:15:36
Informace o oznámení: ULK594_infOznam.pdf (57 kB) - 10.11.2009 07:15:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK594_zjistovaci.pdf (422 kB) - 19.01.2010 13:09:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: