Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK675
Název záměru: Silo odprašků pro chloridový bypass
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceSulejoviceSulejovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2010 13:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lafarge cement, a.s.
IČO oznamovatele: 14867494
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Krejčová Jitka Ing.
Text oznámení záměru: ULK675_oznameni.pdf (1985 kB) - 19.10.2010 09:30:08
Informace o oznámení: ULK675_infOznam.doc (41 kB) - 22.10.2010 13:32:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK675_zjistovaci.pdf (1408 kB) - 20.12.2010 12:15:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK675_infZjistovaci.doc (39 kB) - 21.12.2010 13:32:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýLitoměřiceMěstský úřad Lovosice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: