Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Krejčová Jitka Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
5370/ENV/13, MZP/2017/710/1295, MZP/2022/710/2070
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
38487/ENV/08
Platnost do: 01.11.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: PRAGOPROJEKT, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: K Ryšánce 1668/16
Zaměstnavatel - mesto: Praha 4
Zaměstnavatel - PSČ: 147 54
Zaměstnavatel - telefon: 736 622 641
Bydliště - ulice:
Bydliště - město: Praha 3
Bydliště - PSČ: 130 00
Bydliště - telefon:
Email: jitka.krejcova@pragoprojekt.cz
Poznámka: dopravní zařízení, stavby silnic a železnic
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: