Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK682
Název záměru: Rozvoj a modernizace silinic II. a III. třídy v Ústeckém kraji – část 2 – obchvat Libochovice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLibochoviceLibochovice
Ústecký krajLitoměřiceRadovesiceRadovesice u Libochovic
Ústecký krajLitoměřiceSlatinaSlatina pod Hazmburkem
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2011 10:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,40002 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 70892156
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ULK682_oznameni.pdf (10718 kB) - 07.12.2010 09:42:47
Informace o oznámení: ULK682_infOznam.doc (39 kB) - 09.12.2010 13:30:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK682_zjistovaci.pdf (1738 kB) - 12.01.2011 10:55:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: