Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK779
Název záměru: Mothoiron Ústí nad Labem k.ú. Český Újezd, p.p.č. 138/1
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemChlumecČeský Újezd
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.05.2012 14:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP CZ V, a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
IČ oznamovatele: 28736842
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 24.03.2012
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Text oznámení záměru: ULK779_oznameni.doc (3859 kB) - 05.03.2012 10:30:14
Informace o oznámení: ULK779_infOznam.pdf (377 kB) - 05.03.2012 10:30:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK779_zjistovaci.zip (7052 kB) - 28.05.2012 13:04:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK779_infZjistovaci.pdf (322 kB) - 28.05.2012 13:04:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýÚstí nad LabemObecní úřad Chlumec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: