Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK848
Název záměru: Zařízení ke sběru, výkupu a využití autovraků - provozovna Dolní Jiřetín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostHorní JiřetínDolní Jiřetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2013 14:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SK METAL recycling s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha – Nové Město
IČ oznamovatele: 24316211
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 10.06.2013
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK848_oznameni.zip (2547 kB) - 21.05.2013 10:17:26
Informace o oznámení: ULK848_infOznam.pdf (30 kB) - 21.05.2013 10:54:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK848_zjistovaci.pdf (50 kB) - 24.06.2013 11:59:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK848_infZjistovaci.pdf (31 kB) - 24.06.2013 14:12:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: