Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK920
Název záměru: Zařízení ke sběru a výkupu autovraků - FM FUTURE holding s.r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLitoměřiceLitoměřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2015 08:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FM FUTURE holding s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 01475011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.02.2015
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK920_oznameni.pdf (710 kB) - 05.02.2015 10:31:24
Informace o oznámení: ULK920_infOznam.docx (27 kB) - 10.03.2015 08:21:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ULK920_zjistovaci.pdf (61 kB) - 10.03.2015 08:22:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK920_infZjistovaci.docx (28 kB) - 10.03.2015 08:22:16
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: