Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK921
Název záměru: Bohušovice - Sklad kapalných minerálních hnojiv
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceBohušovice nad OhříBohušovice nad Ohří
Ústecký krajLitoměřiceBrňanyBrňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: AgroZZN, a.s., V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník
IČO oznamovatele: 45148082
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2015 15:19
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK921_oznameni.pdf (752 kB) - 10.02.2015 09:55:39
Informace o oznámení: ULK921_infOznam.docx (27 kB) - 16.02.2015 11:37:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ULK921_zjistovaci.pdf (44 kB) - 17.03.2015 15:19:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK921_infZjistovaci.docx (27 kB) - 17.03.2015 15:19:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: