Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK934
Název záměru: Revitalizace trati Louny - Lovosice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceChotěšovChotěšov u Vrbičan
Ústecký krajLitoměřiceKřesínKřesín
Ústecký krajLitoměřiceLibochoviceDubany
Ústecký krajLitoměřiceLibochoviceLibochovice
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Ústecký krajLitoměřiceSlatinaSlatina pod Hazmburkem
Ústecký krajLitoměřiceSulejoviceSulejovice
Ústecký krajLitoměřiceÚpohlavyÚpohlavy
Ústecký krajLitoměřiceČernivČerniv
Ústecký krajLitoměřiceČížkoviceČížkovice
Ústecký krajLounyKošticeKoštice
Ústecký krajLounyKošticeŽelevice
Ústecký krajLounyLounyLouny
Ústecký krajLounyOboraObora u Loun
Ústecký krajLounyPerucPátek u Loun
Ústecký krajLounyPerucRadonice nad Ohří
Ústecký krajLounySlavětínKystra
Ústecký krajLounySlavětínSlavětín nad Ohří
Ústecký krajLounyVeltěžeVeltěže
Ústecký krajLounyČernčiceČernčice u Loun
Poznámka: Do příloh je možné nahlédnout po domluvě na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí (budova C) či budou k dispozici ke stažení z úschovny.
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.06.2015 11:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2015
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: ULK934_oznameni.zip (27865 kB) - 15.04.2015 11:09:42
Informace o oznámení: ULK934_infOznam.pdf (32 kB) - 13.04.2015 15:08:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2015
Datum nabytí právní moci: 07.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ULK934_zjistovaci.pdf (221 kB) - 04.06.2015 11:45:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: