Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK945
Název záměru: Výstavba linky na výrobu textilních materiálů pro automobilový průmysl
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/5.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceKrupkaKrupka
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2015 11:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CONTERA Investment s.r.o., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 28573510
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2015
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: ULK945_oznameni.zip (77480 kB) - 05.10.2015 10:20:31
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2015
Datum nabytí právní moci: 10.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ULK945_zjistovaci.pdf (122 kB) - 09.11.2015 11:03:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: