Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK968
Název záměru: Provozování neveřejné čerpací stanice PHM
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceMartiněvesRadešín u Martiněvsi
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Josef Ilma, Lázeňská 55, 411 19 Mšené-lázně
IČO oznamovatele: 86730479
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2016 11:11
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2016
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: ULK968_oznameni.zip (1398 kB) - 02.06.2016 07:46:00
Informace o oznámení: ULK968_infOznam.pdf (37 kB) - 02.06.2016 10:41:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2016
Datum nabytí právní moci: 16.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ULK968_zjistovaci.zip (575 kB) - 14.07.2016 11:11:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: