Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK982
Název záměru: Instalace nové lakovací kabiny ATHENA
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemChabařoviceChabařovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2016 10:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Magna Automotive (CZ), s.r.o., Pražská 5447, 430 01 Chomutov
IČ oznamovatele: 27318583
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2016
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK982_oznameni.zip (4163 kB) - 04.08.2016 11:36:23
Informace o oznámení: ULK982_infOznam.pdf (37 kB) - 05.08.2016 09:11:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2016
Datum nabytí právní moci: 06.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ULK982_zjistovaci.pdf (95 kB) - 05.09.2016 10:56:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: