Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS080
Název záměru: Nová stáj pro dojnice Poděbaby
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodPoděbaby
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 23.08.2004 12:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělská společnost Šmolovy a.s., Šmolovy 203, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO oznamovatele: 25938266
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS080_oznameni.doc (3530 kB) - 20.02.2004 09:28:30
Informace o oznámení: VYS080_infOznam.doc (100 kB) - 20.02.2004 09:28:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS080_zjistovaci.doc (2048 kB) - 09.04.2004 11:28:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS080_dokumentace.doc (5140 kB) - 05.05.2004 14:13:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS080_infDokumentace.doc (97 kB) - 05.05.2004 14:13:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Nešpor Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS080_posudek.doc (1206 kB) - 02.07.2004 09:35:38
Informace o posudku: VYS080_infPosudek.doc (103 kB) - 02.07.2004 09:35:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS080_inf1VP.doc (103 kB) - 29.07.2004 09:02:24
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS080_zapis1VP.doc (37 kB) - 29.07.2004 09:02:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS080_zaveryStan.doc (127 kB) - 23.08.2004 11:06:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: