Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1012
Název záměru: Telč - výkrm prasat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/68
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaTelčTelč
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2020 08:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SELMA a.s., Na Hranici 4039/8, 586 01 Jihlava
IČ oznamovatele: 46904671
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 22.07.2020
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS1012_oznameni.pdf (3262 kB) - 17.06.2020 12:35:32
Informace o oznámení: VYS1012_infOznam.pdf (225 kB) - 22.06.2020 11:10:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2020
Datum nabytí právní moci: 29.08.2020
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1012_zjistovaci.pdf (340 kB) - 29.07.2020 08:24:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: