Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1020
Název záměru: Výstavba třídění zásilek v areálu GLS v Jihlavě
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaBedřichov u Jihlavy
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava
IČO oznamovatele: 26087961
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2020 10:36
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2020
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: VYS1020_oznameni.zip (19288 kB) - 27.07.2020 07:13:36
Informace o oznámení: VYS1020_infOznam.pdf (222 kB) - 27.07.2020 08:00:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2020
Datum nabytí právní moci: 06.10.2020
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1020_zjistovaci.pdf (346 kB) - 04.09.2020 10:36:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: