Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1028
Název záměru: Přeložka silnice I/34 Věž, Skála - obchvaty (druhé podání)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodBoňkovBoňkov
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodVěžLeština u Herálce
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodVěžSkála u Havlíčkova Brodu
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodVěžVěž
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2020 10:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 30.09.2020
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: VYS1028_oznameni.zip (108074 kB) - 31.08.2020 08:03:36
Informace o oznámení: VYS1028_infOznam.pdf (258 kB) - 31.08.2020 08:03:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2020
Datum nabytí právní moci: 12.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1028_zjistovaci.pdf (349 kB) - 12.10.2020 10:51:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: