Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1037
Název záměru: Havlíčkův Brod - STRABAG, recyklační dvůr
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodMírovka
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2021 11:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 60838744
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 19.11.2020
Zpracovatel oznámení: Bajerová Lenka, Ing.
Text oznámení záměru: VYS1037_oznameni.pdf (44245 kB) - 20.10.2020 07:09:52
Informace o oznámení: VYS1037_infOznam.pdf (227 kB) - 20.10.2020 07:09:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1037_zjistovaci.pdf (287 kB) - 26.11.2020 09:40:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajerová Lenka, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2021
Text dokumentace: VYS1037_dokumentace.pdf (27690 kB) - 24.05.2021 08:20:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS1037_infDokumentace.pdf (213 kB) - 24.05.2021 08:20:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS1037_posudek.zip (10996 kB) - 30.09.2021 11:51:22
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS1037_zaveryStan.pdf (348 kB) - 30.09.2021 11:52:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: