Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1072
Název záměru: Obchodní centrum Brněnská, Jihlava - nové podání
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: VYS1072_duvodyUkonceni.pdf (188 kB) - 18.11.2021 11:39:13
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 18.11.2021 11:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava
IČ oznamovatele: 25558692
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 18.08.2021
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: VYS1072_oznameni.zip (18795 kB) - 14.07.2021 10:17:39
Informace o oznámení: VYS1072_infOznam.pdf (210 kB) - 19.07.2021 09:21:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2021
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1072_zjistovaci.pdf (407 kB) - 27.09.2021 07:30:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: