Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1080
Název záměru: Prodejna pro dům a zahradu, ulice Rácová, Bystřice nad Pernštejnem
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouBystřice nad PernštejnemBystřice nad Pernštejnem
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2021 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., podfond Alfa, Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 75159708
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 23.09.2021
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: VYS1080_oznameni.pdf (17431 kB) - 24.08.2021 13:03:15
Informace o oznámení: VYS1080_infOznam.pdf (205 kB) - 24.08.2021 13:03:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2021
Datum nabytí právní moci: 09.11.2021
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1080_zjistovaci.pdf (350 kB) - 08.10.2021 09:26:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: