Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1130
Název záměru: Hlubinné geotermální vrty pro TČ - 4 vrty o hloubce 75 m, parc. č. 339/21, k. ú. Škrdlovice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ano
Zařazení: II/14
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouŠkrdloviceŠkrdlovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2022 11:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HIPPOREAL s.r.o., č.p. 271 , 591 01 Škrdlovice
IČ oznamovatele: 27683290
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 01.08.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: VYS1130_oznameni.zip (16783 kB) - 27.06.2022 07:40:33
Informace o oznámení: VYS1130_infOznam.pdf (223 kB) - 27.06.2022 07:40:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2022
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1130_zjistovaci.pdf (749 kB) - 05.08.2022 11:39:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: