Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1187
Název záměru: Výstavba nového areálu firmy DUO TRANS - Humpolec
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovHumpolecHumpolec
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel: DUO ESTATES s.r.o., Lužická 1643, 396 01 Humpolec
IČO oznamovatele: 09639748
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2023 11:12
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 22.02.2023
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: VYS1187_oznameni.zip (13059 kB) - 23.01.2023 07:22:14
Informace o oznámení: VYS1187_infOznam.pdf (213 kB) - 23.01.2023 07:22:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2023
Datum nabytí právní moci: 04.04.2023
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1187_zjistovaci.pdf (361 kB) - 02.03.2023 11:12:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: