Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1238
Název záměru: Jihlava - Hruškové Dvory; Zařízení ke sběru a úpravě odpadů, mezideponie odpadů určených k materiálovému a energetickému využití
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaHruškové Dvory
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2023 07:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ASMJ s.r.o., Hruškové Dvory 117, 586 01 Jihlava
IČ oznamovatele: 28333403
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 11.09.2023
Zpracovatel oznámení: Bajerová Lenka, Ing.
Text oznámení záměru: VYS1238_oznameni.pdf (36364 kB) - 10.08.2023 07:37:02
Informace o oznámení: VYS1238_infOznam.pdf (203 kB) - 10.08.2023 07:37:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2023
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1238_zjistovaci.pdf (281 kB) - 19.09.2023 07:14:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: