Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS1248
Název záměru: Výstavba areálu LCHD - Jihlava, Hruškové Dvory
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaHruškové Dvory
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel: LC Hruškové Dvory s.r.o., Hruškové Dvory 82, 586 01 Jihlava
IČO oznamovatele: 17128692
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2023 13:21
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.10.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2023
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: VYS1248_oznameni.zip (24980 kB) - 11.10.2023 07:14:01
Informace o oznámení: VYS1248_infOznam.pdf (203 kB) - 11.10.2023 07:14:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2023
Datum nabytí právní moci: 21.12.2023
Závěry zjišťovacího řízení: VYS1248_zjistovaci.pdf (296 kB) - 20.11.2023 13:21:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: