Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS288
Název záměru: Dostavba zemědělského areálu Řečice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovŘečiceŘečice u Humpolce
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2007 10:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agrospol Budíkov spol. s r.o., Budíkov 25, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 49050613
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS288_oznameni.doc (6211 kB) - 13.06.2007 07:22:50
Informace o oznámení: VYS288_infOznam.dot (38 kB) - 13.06.2007 07:22:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS288_zjistovaci.dot (59 kB) - 13.07.2007 07:17:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS288_dokumentace.doc (7957 kB) - 16.08.2007 10:42:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS288_infDokumentace.dot (37 kB) - 16.08.2007 10:42:53
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS288_posudek.doc (3879 kB) - 31.10.2007 09:33:16
Informace o posudku: VYS288_infPosudek.dot (44 kB) - 31.10.2007 09:33:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS288_inf1VP.dot (44 kB) - 31.10.2007 09:36:05
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS288_zapis1VP.doc (53 kB) - 28.11.2007 15:09:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS288_zaveryStan.dot (112 kB) - 21.12.2007 10:05:10
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
VysočinaPelhřimovMěstský úřad Humpolec
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: