Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS293
Název záměru: Dostavba zemědělského areálu Nová Ves u Chotěboře
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodNová Ves u ChotěbořeNová Ves u Chotěboře
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2007 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska, 582 73 Nová Ves u Chotěboře čp. 5
IČ oznamovatele: 15058522
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS293_oznameni.doc (6127 kB) - 26.06.2007 12:55:31
Informace o oznámení: VYS293_infOznam.doc (41 kB) - 26.06.2007 12:59:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: VYS293_zjistovaci.doc (56 kB) - 26.07.2007 08:39:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
VysočinaHavlíčkův BrodMěstský úřad Chotěboř
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS293_posudek.pdf (1653 kB) - 01.10.2007 09:32:35
Informace o posudku: VYS293_infPosudek.doc (43 kB) - 01.10.2007 09:32:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS293_inf1VP.doc (43 kB) - 29.10.2007 09:19:22
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS293_zapis1VP.doc (42 kB) - 29.10.2007 09:19:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: VYS293_zaveryStan.doc (88 kB) - 12.11.2007 09:37:31
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
VysočinaHavlíčkův BrodMěstský úřad Chotěboř
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: