Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS342
Název záměru: Dostavba farmy dojnic Zašovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčZašoviceZašovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 29.08.2008 08:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo
IČ oznamovatele: 00140015
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS342_dokumentace.doc (5062 kB) - 08.04.2008 11:11:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS342_infDokumentace.doc (38 kB) - 08.04.2008 11:11:25
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS342_posudek.pdf (506 kB) - 19.06.2008 13:48:04
Informace o posudku: VYS342_infPosudek.doc (48 kB) - 19.06.2008 13:48:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS342_inf1VP.doc (48 kB) - 19.06.2008 13:49:51
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS342_zapis1VP.doc (62 kB) - 08.07.2008 11:23:49
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS342_zaveryStan.doc (100 kB) - 29.08.2008 07:49:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: