Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS598
Název záměru: Výstavba haly G a parkoviště MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčNová VesNová Ves u Třebíče
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel: MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves 66, 675 21 Okříšky
IČO oznamovatele: 47901977
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2012 15:58
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: VYS598_oznameni.zip (17311 kB) - 21.03.2012 13:01:26
Informace o oznámení: VYS598_infOznam.pdf (107 kB) - 21.03.2012 13:01:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: VYS598_zjistovaci.pdf (125 kB) - 18.04.2012 14:58:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: VYS598_infZjistovaci.pdf (125 kB) - 18.04.2012 14:58:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Krajský úřad požádal dopisem ze dne 29.2.2012 MŽP o vyjádření k rozsahu dotčeného území (§ 23 odst. 3 zák.č. 100/2001 Sb.)