Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS605
Název záměru: Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouUjčovUjčov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 03.09.2012 14:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DELTA – F a.s., nám. Přemysla Otakara II. 26/88, 370 01 České Budějovice
IČ oznamovatele: 25073419
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Čepelík Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS605_dokumentace.zip (47125 kB) - 10.04.2012 09:32:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS605_infDokumentace.pdf (81 kB) - 10.04.2012 09:32:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Charouzek Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS605_posudek.doc (2011 kB) - 04.07.2012 09:15:53
Informace o posudku: VYS605_infPosudek.doc (48 kB) - 04.07.2012 09:15:53
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS605_inf1VP.doc (39 kB) - 04.07.2012 09:18:36
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS605_zapis1VP.pdf (78 kB) - 30.08.2012 12:33:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS605_zaveryStan.pdf (185 kB) - 03.09.2012 13:50:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: