Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS684
Název záměru: Přístavba parkoviště pro zaměstnance a VIP parkovací stání u hlavního vstupu Automotive Lighting s.r.o., Jihlava
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaPávov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Oznamovatel: Automotive Lighting s.r.o., Pávov 113, 586 01 Jihlava
IČO oznamovatele: 25133152
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2013 10:42
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2013
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: VYS684_oznameni.zip (4969 kB) - 08.08.2013 08:10:24
Informace o oznámení: VYS684_infOznam.pdf (103 kB) - 08.08.2013 08:10:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: VYS684_zjistovaci.pdf (120 kB) - 04.09.2013 10:42:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: