Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS723
Název záměru: Dostavba stájí v areálu FARMY ZÁHOŘÍ, Netín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouNetínNetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2015 13:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Němec, Netín 110, 594 44 Radostín nad Oslavou
IČ oznamovatele: 69650306
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: VYS723_oznameni.doc (6576 kB) - 23.06.2014 12:56:18
Informace o oznámení: VYS723_infOznam.pdf (49 kB) - 23.06.2014 12:56:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: VYS723_zjistovaci.pdf (108 kB) - 29.07.2014 07:49:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.11.2014
Text dokumentace: VYS723_dokumentace.doc (11876 kB) - 08.10.2014 11:25:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS723_infDokumentace.pdf (362 kB) - 08.10.2014 11:25:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.01.2015
Text posudku: VYS723_posudek.zip (10803 kB) - 22.12.2014 09:10:10
Informace o posudku: VYS723_infPosudek.pdf (317 kB) - 22.12.2014 09:10:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS723_inf1VP.pdf (313 kB) - 05.01.2015 12:09:26
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS723_zapis1VP.pdf (3439 kB) - 23.01.2015 10:50:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: VYS723_zaveryStan.pdf (498 kB) - 16.02.2015 13:01:21
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: