Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS735
Název záměru: Přístavba parkoviště podél haly LIS-LAK, u sprinklerovny a výstavba odpočinkové plochy, Automotive Lighting s.r.o., Jihlava
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaPávov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 22.09.2014 10:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Automotive Lighting s.r.o., Pávov 113, 586 01 Jihlava
IČ oznamovatele: 25133152
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.09.2014
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: VYS735_oznameni.zip (7090 kB) - 26.08.2014 09:07:57
Informace o oznámení: VYS735_infOznam.pdf (372 kB) - 26.08.2014 09:07:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: VYS735_zjistovaci.pdf (429 kB) - 22.09.2014 10:50:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: