Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS771
Název záměru: Katodické lakování máčením - KOKINETICS - Kamenice nad Lipou
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovKamenice nad LipouKamenice nad Lipou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2015 16:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOKINETICS s. r. o., Ke Gabrielce 788, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ oznamovatele: 25189603
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2015
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: VYS771_oznameni.zip (10636 kB) - 09.03.2015 17:18:03
Informace o oznámení: VYS771_infOznam.pdf (283 kB) - 10.03.2015 07:44:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2015
Datum nabytí právní moci: 28.05.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS771_zjistovaci.pdf (378 kB) - 27.04.2015 16:38:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: