Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS781
Název záměru: Dostavba zemědělského areálu Kojčice - stáje pro dojnice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovKojčiceKojčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2015 09:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Kojčice, Kojčice 84, 394 09 Kojčice
IČO oznamovatele: 00111368
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2015
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS781_oznameni.pdf (5322 kB) - 28.04.2015 14:14:30
Informace o oznámení: VYS781_infOznam.pdf (520 kB) - 28.04.2015 14:46:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2015
Datum nabytí právní moci: 01.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS781_zjistovaci.pdf (371 kB) - 01.06.2015 09:34:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: