Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS793
Název záměru: II/405 Okříšky – křižovatka s I/23
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: VYS793_duvodyUkonceni.doc (48 kB) - 23.01.2017 14:56:41
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčHvězdoňoviceHvězdoňovice
Kraj VysočinaTřebíčKrahulovKrahulov
Kraj VysočinaTřebíčOkříškyOkříšky
Kraj VysočinaTřebíčPetrovicePetrovice u Třebíče
Kraj VysočinaTřebíčStařečStařeč
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2017 14:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.09.2015
Zpracovatel oznámení: Novotný Mojmír Ing.
Text oznámení záměru: VYS793_oznameni.zip (77301 kB) - 14.08.2015 10:59:56
Informace o oznámení: VYS793_infOznam.pdf (356 kB) - 14.08.2015 10:59:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS793_zjistovaci.zip (7183 kB) - 30.05.2016 09:45:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Odvolání - závěr ZŘ byl napaden 3 odvoláními, z toho ve dvou případech OVSS VII MŽP rozhodl o zamítnutí odvolání z důvodu nepřípustnosti, v případě odvolání dotčenou veřejností dle § 3 i) 2 zákona 100/2001 Sb. vydal OVSS VII MŽP rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci příslušnému úřadu k vydání nového závěru zjišťovacího řízení.