Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS794
Název záměru: III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: VYS794_duvodyUkonceni.pdf (273 kB) - 13.05.2016 07:46:29
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčNová VesNová Ves u Třebíče
Kraj VysočinaTřebíčOkříškyOkříšky
Kraj VysočinaTřebíčPetrovicePetrovice u Třebíče
Kraj VysočinaTřebíčPřibyslavicePřibyslavice nad Jihlavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2016 07:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.09.2015
Zpracovatel oznámení: Novotný Mojmír Ing.
Text oznámení záměru: VYS794_oznameni.zip (79738 kB) - 14.08.2015 10:50:12
Informace o oznámení: VYS794_infOznam.pdf (354 kB) - 14.08.2015 10:50:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS794_zjistovaci.zip (10887 kB) - 22.12.2015 12:57:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: