Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS796
Název záměru: Produkční stáj pro dojnice - Dolní Vilímeč
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaDolní VilímečDolní Vilímeč
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2015 10:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Dolní Vilímeč, Dolní Vilímeč 8, 588 56 Telč
IČ oznamovatele: 47904933
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS796_oznameni.pdf (1877 kB) - 19.08.2015 09:35:41
Informace o oznámení: VYS796_infOznam.pdf (242 kB) - 19.08.2015 09:39:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2015
Datum nabytí právní moci: 03.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS796_zjistovaci.pdf (414 kB) - 05.10.2015 10:35:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: