Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS802
Název záměru: Průmyslový areál Vystrkov u Humpolce -fáze 1
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.3;II/9.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovVystrkovVystrkov u Humpolce
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 05.05.2016 08:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ASTRA 92 a.s., třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín
IČ oznamovatele: 25584961
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2015
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: VYS802_oznameni.zip (15041 kB) - 15.10.2015 08:11:40
Informace o oznámení: VYS802_infOznam.pdf (386 kB) - 15.10.2015 08:11:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2015
Datum nabytí právní moci: 25.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: VYS802_zjistovaci.zip (1209 kB) - 05.05.2016 08:17:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: odvolání - OVSS VII MŽP vydal dne 5. 1. 2016 pod čj. 2565/560/15 90957/ENV/15 rozhodnutí, kterým podané odvolání zamítl jako nepřípustné