Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS835
Název záměru: Navýšení kapacity zařízení ze 124 t/den na 140 t/den utavené skloviny provozovatele CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o.“.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.3
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 20.06.2016 12:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Zámecká 730, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO oznamovatele: 26174723
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.06.2016
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: VYS835_oznameni.pdf (10873 kB) - 18.05.2016 09:00:34
Informace o oznámení: VYS835_infOznam.pdf (341 kB) - 18.05.2016 09:00:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2016
Datum nabytí právní moci: 21.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS835_zjistovaci.pdf (283 kB) - 20.06.2016 12:15:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: