Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS849
Název záměru: Jihlava - Henčov, rozšíření kompostárny
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaHenčov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2016 07:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava
IČO oznamovatele: 00286010
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.11.2016
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: VYS849_oznameni.pdf (6968 kB) - 31.10.2016 10:26:08
Informace o oznámení: VYS849_infOznam.pdf (170 kB) - 31.10.2016 10:26:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2016
Datum nabytí právní moci: 13.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS849_zjistovaci.pdf (325 kB) - 14.12.2016 07:56:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: