Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS865
Název záměru: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodDlouhá VesDlouhá Ves u Havlíčkova Brodu
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodPohledPohled
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodPohledSimtany
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodPřibyslavDobrá
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodPřibyslavPoříčí u Přibyslavi
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodPřibyslavPřibyslav
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodPřibyslavUtín
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodStříbrné HoryStříbrné Hory u Přibyslavi
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2017 09:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 10.04.2017
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: VYS865_oznameni.zip (93433 kB) - 20.03.2017 10:45:40
Informace o oznámení: VYS865_infOznam.pdf (207 kB) - 20.03.2017 10:45:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2017
Datum nabytí právní moci: 23.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS865_zjistovaci.pdf (412 kB) - 20.04.2017 09:55:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: