Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS867
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaBílý KámenBílý Kámen
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2018 08:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s.
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.04.2017
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Text oznámení záměru: VYS867_oznameni.zip (33503 kB) - 29.03.2017 14:36:45
Informace o oznámení: VYS867_infOznam.pdf (611 kB) - 29.03.2017 14:36:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS867_zjistovaci.zip (2701 kB) - 19.05.2017 09:20:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing. ml.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.07.2018
Text dokumentace: VYS867_dokumentace.zip (37871 kB) - 11.06.2018 09:18:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS867_infDokumentace.pdf (546 kB) - 11.06.2018 09:18:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS867_posudek.pdf (784 kB) - 28.11.2018 08:03:44
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS867_zaveryStan.pdf (4051 kB) - 28.11.2018 08:05:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: