Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS876
Název záměru: Stavba zimoviště pro skot Rácov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaBatelovRácov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2017 08:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Petr Dvořák, Rácov 28, 588 51 Batelov
IČO oznamovatele: 72026839
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2017
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS876_oznameni.pdf (6978 kB) - 16.05.2017 09:22:15
Informace o oznámení: VYS876_infOznam.pdf (212 kB) - 16.05.2017 09:22:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2017
Datum nabytí právní moci: 15.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS876_zjistovaci.pdf (329 kB) - 14.06.2017 08:46:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: