Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS957
Název záměru: TSR Czech Republic, s.r.o. - Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů, Pávov 143. 586 01 Jihlava - Pávov. Navýšení kapacity zařízení.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56;II/113
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaPávov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 11.03.2019 08:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
IČO oznamovatele: 40614875
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 27.02.2019
Zpracovatel oznámení: Morávek Tomáš Ing.
Text oznámení záměru: VYS957_oznameni.zip (28173 kB) - 25.01.2019 08:19:10
Informace o oznámení: VYS957_infOznam.pdf (892 kB) - 28.01.2019 12:02:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2019
Datum nabytí právní moci: 11.04.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS957_zjistovaci.zip (3305 kB) - 11.03.2019 08:28:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: