Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK027
Název záměru: HRACHOVEC - rozšíření řízené skládky odpadů města Valašské Meziříčí
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínKrhováKrhová
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíHrachovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2004 07:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Valašské Meziříčí
IČO oznamovatele: 00304387
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK027_oznameni.doc (787 kB) - 26.06.2003 08:48:23
Informace o oznámení: ZLK027_infOznam.doc (98 kB) - 26.06.2003 08:48:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK027_zjistovaci.doc (106 kB) - 20.10.2003 10:25:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK027_dokumentace.pdf (945 kB) - 02.04.2004 12:16:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK027_infDokumentace.doc (93 kB) - 02.04.2004 12:13:25
Vrácení dokumentace: ZLK027_vraceni.doc (94 kB) - 27.04.2004 09:48:40
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK027_posudek.doc (396 kB) - 20.10.2004 06:33:58
Informace o posudku: ZLK027_infPosudek.doc (102 kB) - 20.10.2004 06:35:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK027_inf1VP.doc (91 kB) - 18.11.2004 12:45:38
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK027_zapis1VP.doc (140 kB) - 26.11.2004 10:45:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK027_zaveryStan.doc (207 kB) - 13.12.2004 07:50:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: