Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK170
Název záměru: Čerpací stanice pohonných hmot, obchodní areál Tesco v Kroměříži
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížKroměřížKroměříž
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2007 07:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KIPS Ostrava s.r.o., Sokolská třída 50, 702 00 Moravská Ostrava
IČ oznamovatele: 25837222
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK170_oznameni.pdf (3951 kB) - 17.08.2006 08:04:32
Informace o oznámení: ZLK170_infOznam.doc (116 kB) - 17.08.2006 08:04:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK170_zjistovaci.doc (168 kB) - 19.09.2006 11:33:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK170_dokumentace.zip (8983 kB) - 19.10.2006 09:33:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK170_infDokumentace.doc (94 kB) - 19.10.2006 09:33:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hrouzek Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK170_posudek.doc (197 kB) - 18.04.2007 06:20:07
Informace o posudku: ZLK170_infPosudek.pdf (34 kB) - 18.04.2007 06:20:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK170_inf1VP.pdf (32 kB) - 11.05.2007 13:05:19
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK170_zapis1VP.pdf (51 kB) - 28.05.2007 06:35:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK170_zaveryStan.pdf (99 kB) - 18.06.2007 06:25:27
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Kroměříž
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: