Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK483
Název záměru: FVE Bojkovice 4000 kW
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěBojkoviceBojkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2010 13:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SOLAR 2 s.r.o
IČ oznamovatele: 27709167
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: ZLK483_oznameni.doc (9885 kB) - 18.12.2009 10:33:46
Informace o oznámení: ZLK483_infOznam.pdf (34 kB) - 18.12.2009 10:33:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK483_zjistovaci.pdf (179 kB) - 03.02.2010 13:54:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Bojkovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: