Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK533
Název záměru: Obchodní centrum v Bystřici pod Hostýnem
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ZLK533_duvodyUkonceni.pdf (97 kB) - 13.01.2011 07:27:09
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížBystřice pod HostýnemBystřice pod Hostýnem
Zlínský krajKroměřížBystřice pod HostýnemRychlov u Bystřice pod Hostýnem
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2011 07:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.
IČ oznamovatele: 26893223
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: ZLK533_oznameni.pdf (11761 kB) - 26.11.2010 06:38:02
Informace o oznámení: ZLK533_infOznam.pdf (92 kB) - 26.11.2010 06:38:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Bystřice pod Hostýnem
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: