Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK679
Název záměru: Bioplynová stanice Spytihněv II. se zahrnutím změn v projektu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ZLK679_duvodyUkonceni.pdf (201 kB) - 02.01.2019 10:36:24
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínSpytihněvSpytihněv
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2019 10:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGROCORP PLUS s.r.o.
IČ oznamovatele: 28360184
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2013
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: ZLK679_oznameni.zip (6104 kB) - 27.06.2013 15:26:05
Informace o oznámení: ZLK679_infOznam.pdf (287 kB) - 27.06.2013 15:26:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK679_zjistovaci.zip (3747 kB) - 13.08.2013 14:25:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
ZlínskýZlínMěstský úřad Napajedla
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: