Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK705
Název záměru: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHustopeče nad BečvouHustopeče nad Bečvou
Zlínský krajVsetínChoryněChoryně
Zlínský krajVsetínLešnáLešná
Zlínský krajVsetínLešnáLhotka nad Bečvou
Zlínský krajVsetínLešnáMštěnovice
Zlínský krajVsetínLešnáPříluky
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíJuřinka
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíKrásno nad Bečvou
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.03.2014 08:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.02.2014
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: ZLK705_oznameni.zip (15477 kB) - 23.01.2014 08:22:55
Informace o oznámení: ZLK705_infOznam.pdf (286 kB) - 23.01.2014 08:22:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK705_zjistovaci.zip (3648 kB) - 06.03.2014 08:45:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: