Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK864
Název záměru: Čistírna odpadních vod ve společnosti DEZA
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínLešnáMštěnovice
Zlínský krajVsetínLešnáPříluky
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíKrásno nad Bečvou
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2017 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEZA, a.s., Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO oznamovatele: 00011835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2017
Zpracovatel oznámení: Obrdlík Pavel Ing.
Text oznámení záměru: ZLK864_oznameni.zip (53870 kB) - 09.08.2017 12:39:11
Informace o oznámení: ZLK864_infOznam.pdf (259 kB) - 10.08.2017 12:44:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2017
Datum nabytí právní moci: 07.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK864_zjistovaci.zip (3179 kB) - 13.11.2017 10:02:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: